Ewaluacja zewnętrzna

Szanowni Państwo.

W dniach 08.12.-22.12.2014r odbyła się w placówce ewaluacja problemowa przeprowadzona przez wizytatorów Kuratorium Świętokrzyskiego.
W przedszkolu badano poziom spełnienia wymagań państwa w następujących obszarach:

  1. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
  2. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
  3. Dzieci są aktywne.

We wszystkich badanych obszarach placówka otrzymała poziom B – oznaczający wysoki stopień spełnienia wymagań.

Dziękujemy Rodzicom, którzy wypełnili ankiety ewaluacyjne oraz wzięli udział w wywiadzie z rodzicami.
Dziękujemy również za systematyczną, dobrą współpracę, która zaowocowała tak dobrymi wynikami ewaluacji.
szczegółowy raport na stronie http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000991637147.pdf

Dyrektor wraz z nauczycielami.