Informacja

Informacja dotycząca zapewnienia opieki dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych, których pracownicy biorą udział w akcji protestacyjnej.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach proponuje następujące placówki: