Informacja

Dyrektor przedszkola informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego Przedszkola Samorządowego nr 43 w Kielcach