Pierwsza pomoc - grupa V

5 października dzieci z oddziału V uczestniczyły w warsztatach prowadzonych  przez przedstawicieli Straży Miejskiej na temat: „ Pierwsza pomoc” . Spotkanie to odbyło się w ramach programu profilaktycznego : „BEZPIECZNIEJ ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ”.

    Przedszkolaki dowiedziały  się czym zajmuje się Straż  Miejska, a także poznały najważniejsze numery  alarmowe. Kulminacją spotkania był krótki kurs udzielania pierwszej pomocy,  podczas którego dzieci samodzielnie próbowały  „ratować” swoje maskotki -  ściśle według instrukcji prowadzących. Atrakcyjna forma zajęć sprzyjała dobrym humorom, poszerzając jednocześnie wiedzę dzieci .