PROJEKTY

PROJEKT EDUKACYJNY "SZYJEMY"

zrealizowany w grupie III w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY "JABŁKO"

Projekt edukacyjny "Jabłko" zrealizowany w grupie III

 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY "CHOINKA"

W roku szkolnym 2018/2019 dzieci z grupy I wzięły udział w projekcie edukacyjnym "Choinka"

 

 

 

 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY "BAWIMY SIĘ RAZEM"

W roku szkolnym 2016/2017 "Kolorowe gwiazdki" uczestniczyły w projekcie edukacyjnym prowadzonym Metodą Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Udział w tym projekcie wpłynął stymulująco na ich rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy.

 

 

 

 

Projekt edukacyjny "Każdy z nas jest wyjątkowy"

W roku szkolnym 2016/2017 "Kosmiczne rakiety brały udział w projekcie edukacyjnym "Każdy z nas jest wyjątkowy", dzięki któremu przedszkolaki zrozumiały, że mimo odmienności i inności, każdy jest ważny i wyjątkowy.

 

 

 

 

Projekt edukacyjny "Przyroda i my..." (gr III Wesołe Słoneczka)

W roku szkolnym 2015/2016 "Wesołe słoneczka" brały udział w projekcie edukacyjnym "Przyroda i my..."

Dzięki realizacjię projektu dzieci miały wiele okzji do aktywności własnej, która pomogła im zdobyc przekonanie, że to właśnie od nich zależy, w jakim świecie będą żyły.

Projekt ten zakładał realizację treści przyrodniczo-ekologicznych w oparciu o obowiązujące programy, jednak szczególny nacisk położony był na wykorzystanie metod aktywizujących.

Treści te realizowane były w zakresie działalności umysłowej, zdrowotnej, ruchowej, plastyczno-technicznej i muzycznej.

 

 

 

 

Projekt edukacyjny „Poznajemy żywioły” w grupie V („Tęczowe chmurki”)

W październiku 2015r odbył się w naszym przedszkolu „Kolorowy Art. – Eko Korowód”, czyli dzień otwartych sal. Tematem przewodnim były siły natury.

Od dnia korowodu „Tęczowe chmurki” nieodmiennie witały nas rano pytaniem „Czy dziś też będą eksperymenty?”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci, opracowałyśmy wspólnie z nimi  projekt edukacyjny, związany właśnie z eksperymentami. Dzieci określiły co kojarzy im się z wodą, powietrzem, ogniem i ziemią oraz zadawały nurtujące je pytania. My chcąc na nie odpowiedzieć, opracowałyśmy zestaw eksperymentów, doświadczeń i zabaw badawczych, które realizujemy w każdym tygodniu… i cieszymy się otwartymi ze zdumienia oczami dzieci podczas realizacji naszego projektu „Poznajemy żywioły”.

 

 

Projekt edukacyjny „Mała ojczyzna – świętokrzyskie”

W roku szkolnym 2012/2013 dzieci z grupy V wzięły udział w „Konkursie na projekt edukacyjny”, organizowanym przez Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, w ramach którego przedszkolaki zrealizowały projekt edukacyjny „Mała ojczyzna – świętokrzyskie”.

Działania edukacyjne dla dzieci zostały ukierunkowane na:

- spotkania z historią (Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego);

- spotkania ze sztuką (Filharmonia Świętokrzyska, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”, Galeria Fotografii BWA, Muzeum Zabawek i Zabawy);

- spotkania ze sztuką ludową (Muzeum Wsi Kieleckiej – Dworek Laszczyków, sklep z rękodziełem „Cepelia”);

- poznawanie miejsc rekreacji i wypoczynku (park miejski, ogród włoski).

Za przygotowanie i realizację projektu edukacyjnego „Mała ojczyzna – świętokrzyskie” dzieci z naszego przedszkola otrzymały nagrodę specjalną: wycieczkę autokarową do skansenu w Tokarni.

 

 

Projekt edukacyjny „Mali artyści”

W roku szkolnym 2014/2015 dzieci z grupy IV zrealizowały projekt edukacyjny „Mali artyści”. Inspiracją do zainteresowania się tematem artystów był udział dzieci w benefisie Zofii Zamojskiej – Pabich, na scenie Filharmonii Świętokrzyskiej.

Działania edukacyjne ukierunkowane były na:

- działalność muzyczną (zabawy muzyczne, zajęcia rytmiczne, udział w koncertach muzycznych, występy artystyczne, muzyczne improwizacje);

- działalność plastyczną (poznawanie różnych technik plastycznych, zwiedzanie wystawy Malarstwa Polskiego oraz udział w warsztatach plastycznych w Muzeum Narodowym);

- działalność teatralna (udział w spektaklach teatralnych, poznanie różnych rodzajów lalek, zabawy parateatralne).

Wycieczki do muzeów, instytucji kulturalnych oraz samodzielna działalność plastyczna, muzyczna i teatralna, przyczyniły się do rozwijania zainteresowań artystycznych przedszkolaków.