Przedszkole Promujące zdrowie - założenia

"Przedszkole promujące zdrowie to przedszkole, które we współpracy
z rodzicami wychowanków i społecznością lokalną:

- systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkolnej,
- wspiera rozwój kompetencji dzieci i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.
 
Standardy Przedszkola Promującego Zdrowie:
 

I. Koncepcja pracy przedszkola, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności przedszkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

 

II. Klimat społeczny przedszkola sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu wychowanków, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców .

 

III. Przedszkole realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla dzieci, nauczycieli i innych pracowników  oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

 

IV. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu dzieci, nauczycieli i innych  pracowników oraz współpracy z rodzicami."