Przyjmowanie wniosków

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

należy składać w dniach 13.04 - 25.04

w godzinach: 7.00 - 15.00

u Pani intendent.