Przyjmowanie wniosków

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola

przyjmowane są

w dniach 19.03.2019 - 27.03.2019

od 7.00 do 15.00