Straż Miejska w grupie IV

W środę 8 maja dzieci z grupy IV spotkały się z przedstawicielką Straży Miejskiej w Kielcach. Dzieci poznały zakres obowiązków oraz umundurowanie pracowników Straży Miejskiej. Przedszkolaki utrwaliły także poznane wcześniej numery alarmowe oraz sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia.