Wizja i misja

Wizja i misja przedszkola

Motto naszego przedszkola brzmi:

DZISIEJSZY CZŁOWIEK, KTÓY ŻYJE MIŁOŚCIĄ I PIĘKNEM, TO DZIECKO, KTÓRE WCZORAJ ŻYŁO RADOŚCIĄ

/Roland Russell/

Tworzymy przedszkole kameralne, o wysokim poziomie wychowania i opieki, oparte na kreatywnej kadrze pedagogicznej i personelu obsługowym. Wzmacniamy potencjał zdrowotny dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.

Misja przedszkola

Nasza placówka jest otwarta na potrzeby i zainteresowania dziecka. Staramy się wspierać jego aktywność i kreatywność, rozwijamy uzdolnienia, pomagamy pokonywać trudności i bariery. Dbamy o bezpieczeństwo dziecka w placówce. promujemy zdrowy i aktywny styl życia.

Dziecko w naszym przedszkolu:

 • Jest bezpieczne, radosne, otwarte;
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju;
 • Jest aktywne, otwarte na nowe wyzwania, chętnie podejmuje samodzielne działania;
 • Uczy się budować własny system wartości zgodny z przyjętymi normami moralnymi i społecznymi;
 • osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie

Rodzice w naszym przedszkolu:

 • Mają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola;
 • Otrzymują rzetelne informacje dotyczące funkcjonowania dziecka w przedszkolu;
 • Współpracują z nauczycielami - również przy realizacji projektów;
 • Mogą korzystać z pomocy specjalistów;
 • Mają możliwość wyrażania opinii o pracy przedszkola

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • Stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb przedszkola;
 • Podnoszą kwalifikacje zawodowe wzbogacając wiedzę i doskonaląc umiejętności;
 • Realizują zadania przedszkola zgodnie z dokumentacją i prawem oświatowym;
 • Wspierają rozwój psychiczny dziecka, rozwijają jego uzdolnienia;
 • Są otwarci na współpracę ze środowiskiem lokalnym, starają się pozyskiwać sponsorów;
 • Współpracują z rodzicami dzieci i wspierają ich kompetencje wychowawcze i zdrowotne