Wspópracujemy z ...

Stowarzyszenie Edukatorów Żywieniowych “Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy”

 


Stowarzyszenie Wiosna - SZLACHETNA PACZKA

Dzięki wrażliwości i życzliwości przedszkolaków, ich rodziców oraz pracowników przedszkola organizujemy paczkę dla wielodzietnej rodziny, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

 


GÓRA  GROSZA

Uczestnicząc w tej akcji zbieramy fundusze na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Uświadamiamy także naszym podopiecznym, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Od wielu lat propagujemy wśród dzieci i rodziców tę akcję. Nauczyciele, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo a także znane osoby codziennie czytają przedszkolakom książeczki. Od 2012 roku w naszym przedszkolu funkcjonuje również "Przedszkolny kącik wymiany książek".

W ramach tej akcji organizujemy od roku 2003 dla kieleckich przedszkoli konkurs plastyczny w oparciu o literaturę dziecięcą .


LIGA OCHRONY PRZYRODY

Od wielu lat nasze przedszkole współpracuje z Ligą Ochrony Przyrody. Korzystając z możliwości jakie niesie ta współpraca stale poszerzamy wiedzę dzieci na tematy przyrodnicze i ekologiczne. Wspólnie z LOP organizujemy wycieczki i rajdy. Przedszkolaki biorą udział w turniejach i konkursach o teamtyce przyrodniczej i związanej z ochroną środowiska.

 

 


PROGRAM "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"

Celem projektu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej.  Dzieci biorące udział w akcji uczestniczą w wycieczkach przyrodniczych oraz ekologicznych akcjach z okazji między innymi Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursach plastycznych oraz wielu innych działaniach ekologicznych, takich jak sprzątnie świata, segregacja śmieci, oszczędzanie wody i energii.

 

 


SPRZĄTANIE ŚWIATA/DZIEŃ ZIEMI

 Każdego roku bierzemy udział w akcjach ekologicznych, służących porządkowaniu najbliższej okolicy przedszkola. Uwrażliwiamy też dzieci na potrzebę dbania o środowisko.


 MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!

Akcja „Mamo, tato, wolę wodę!" prowadzona jest przez Żywiec Zdrój od 2009 roku

Jej celem jest promowanie poprzez zabawę wody, odpowiedniej diety i aktywności fizycznej w rozwoju dzieci  oraz zwrócenie uwagi na rolę rodziców w kształtowaniu prawidłowych zachowań żywieniowych u dzieci.

W 2013 roku nasze przedszkole otrzymało patronat programu "Mamo, Tato, wolę wodę!"

  


 MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZO PEDAGOGICZNYCH

Wychodząc na przeciw potrzebom dzieci, a jednocześnie służąc pomocom rodzicom, przedszkole we współpracy z MZPPP organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w placówce. Proponowane przez nas formy pomocy to: badania przesiewowe:pedagogiczne i logopedyczne, specjalistyczne porady dla rodziców, konsultacje ze specjalistami dla nauczycieli oraz prelekcje i warsztaty dla rodziców.


PROWADZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW

Każdego roku nasze przedszkole przyjmuje na praktyki studentów kieleckich uczelni wyższych. Mają oni możliwość obserwowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych, oraz bliższego zapoznania się z funkcjonowaniem placówki.