Wyjście do Teatru

25 listopada (środa) grupy II i IV wychodzą do Teatru Lalki i Aktora Kubuś. Prosimy o odpowiednie ubranie dzieci.