Ogłoszenia

Godziny pracy przedszkola

PILNE!!! Mając na względzie prośby rodziców analizujemy możliwość wydłużenia godzin pracy przedszkola tj. 6.30 – 16. 00. z dniem 25.05.2020 roku. Zainteresowanych rodziców proszę o pilne wypełnienie deklaracji i oświadczeń ( termin 21.05.2020 roku do godziny 12.00), celem dostosowania organizacji ...

Rekrutacja

Od dnia 13 maja 2020 roku rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na rok szkolny 2020/21. Harmonogram naboru do przedszkoli 2020/2021 13.05.2020r. – 21.05.2020r. – złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów ...

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie! W związku ze wznowieniem pracy z dniem 12.05.2020 roku proszę rodziców, którzy zamierzają oddać dziecko pod naszą opiekę, o obowiązkowe zapoznanie się z ,,Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid -19 w Przedszkolu Samorządowym nr 43 w Kielcach”. Proszę również o wypełnienie: ...

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo! W związku z planowanym uruchomieniem przedszkoli z dniem 6 maja 2020 roku proszę rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki, a muszą wrócić do pracy o wstępną informację dotyczącą powrotu dziecka do placówki . Informacje proszę przekazać na adres e-mail: ...

Strony