Ogłoszenia

Nowe numery telefonów

Od 1 stycznia 2014 r. w naszym przedszkolu funkcjonują nowe numery telefonów:

41 367 60 77 – Dyrektor

41 367 66 48 – księgowość (intendent)

W sprawach dotyczących opłat za przedszkole, zgłoszeń nieobecności i spóźnień dziecka prosimy dzwonić do księgowości.

Strony